Đợi anh
Đợi anh

Đợi anh
Đợi anh
Em nhé đợi anh
Để cho bướm lượn
Gió đùa hoa thơm
Bình minh
Ngày lại nối ngày
Chiều về
Lại nhớ mơ nàng kiều thơm
Một đêm
Trăng sáng qua rèm
Ôm chăn gối mộng
Một mình mơ hoa