1.Thật là hạnh phúc khi ta biết sống không thù hận giữa những người thù hận .
2. Thật là hạnh phúc khi ta được sống mạnh khỏe giữa những người bệnh hoạn .
3. Thật là hạnh phúc khi ta biết sống không khao khát dục vọng giữa những người khao khát dục vọng .
4. Thật là hạnh phúc khi ta biết sống an vui , không lo gom góp tích trữ tài vật giữa những người ham gom góp tích trữ .Ta sống với niềm an lạc như các vị trời ở cảnh Quang Âm .
5.Thật là hạnh phúc và có đời sống an vui khi ta không ham tranh thắng bại . Vì nếu thắng sẽ bị thù oán và ganh tị , nếu bại thì phải sống đau khổ .
6. Không lửa nào bằng lửa tham dục .
Không ác nào bằng ác oán thù .
Không khổ nào bằng khổ vì thân .
Không vui nào bằng vui an tịnh Niết Bàn .

>>> Xem thêm: Bố mẹ tá hỏa “giải cứu” con gái trong nhà nghỉ
7. Thèm khát dục vọng là chứng bệnh nguy hiểm .
Thân con người là nguồn gốc của lo âu , sầu khổ.
Nếu biết rõ hai điều ấy , ta sẽ thấy Niết Bàn là nơi an lạc cao nhất .
8. SỨC KHỎE LÀ VÀNG , BIẾT ĐỦ LÀ GIÀU .
Sức khỏe là điều ích lợi nhất .Người biết mình đủ là người đã giàu .
Người có lòng thành tín là người bạn tốt .
Niết Bàn là nơi an lạc hơn hết .
9.Người nào biết được hương vị của đời sống yên tịnh thì sẽ thoát khỏi lo âu , thoát khỏi mọi thứ tội ác và sẽ thấm nhuần niềm vui của giáo pháp .
10. Gặp được bậc Thánh nhân là quý . Được sống chung với bậc Thánh nhân lại càng quý hơn. Muốn đời sống được an vui thì không nên gần kẻ cuồng dại .
11.Sống chung với người cuồng dại sẽ phải chịu nhiều phiền muộn vì gần người cuồng dại chẳng khác nào sống bên cạnh kẻ thù .
12.Sống chung với người hiền trí như gặp được bà con thân thuộc . Cho nên khi gặp người hiền trí hoặc người thông minh , kiên nhẫn giới hạnh trang nghiêm và các bậc Thánh nhân ta nên kết hợp với họ .