Nhớ mong tình cũ
Nhớ mong tình cũ

Hỡi người con gái đứng bên sông
Em ngóng đợi ai chửa lấy chồng
Có lẽ vì thương người trong mộng
Hay là bởi nhớ mới hoài mong
Tình xưa vẫn mãi còn cháy bỏng
Nghĩa cũ vương mang tận đáy lòng
Lời thương hẹn ước còn lưu đọng
Để nhớ thương hoài mãi ngóng trông