Ngoài hủ tục móc sắt vào da thịt thì một bộ lạc người Ethiopia từng tồn tại một hủ tục…
Đọc tiếp