“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, đây là câu nói hoàn…
Đọc tiếp