Sau ba ngày tá hỏa truy tìm, gia đình mới tìm thấy được con gái một nhà nghỉ ở thị…
Đọc tiếp